Spring til indhold

Historie

Fondens historie er, at Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB, nu COOP Danmark) og De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark (DSK, nu De Samvirkende Købmænd) i 1959 etablerede en rådgivende virksomhed med navnet Institut for Centerplanlægning (ICP).

Virksomhedens formål var præcis det samme, som nu er fondens formål. Men vægten er nu lagt på analyse- og oplysningsvirksomheden, hvor den tilbage før årtusindskiftet mere var kommerciel rådgivningsvirksomhed for detailhandelsvirksomheder, ejendomsinvestorer og kommuner.

I 1999 blev rådgivningsvirksomheden under ICP-navnet solgt til den daværende direktør, Per Nyborg, hvorefter fonden har fortsat den oplysende virksomhed under navnet Fonden af 1. oktober 1959 (datoen for virksomhedens stiftelse).