Spring til indhold

Bedre forhold for danske dagligvarebutikker

Fonden af 1. oktober 1959 har til formål at arbejde for så effektiv og rationel en varedistribution som muligt i Danmark.

Formål 1

at rådgive myndigheder, planlæggende og byggende organisationer og andre virksomheder i spørgsmål vedrørende fastlæggelsen af behov for og placering af centerorienterede virksomheder inden for handel, håndværk og øvrige serviceerhverv.

Formål 2

at drive forskning vedrørende centerorienterede virksomheders placering og herunder undersøge de erhvervs- og samfundsmæssige strukturændringer, som er af betydning for det mest effektive placeringsmønster.

Formål 3

at udarbejde og udgive principmateriale med henblik på almen udnyttelse af dette.

Formål 4

at udføre foredrags-, kursus- og konferencevirksomhed af produktivitetsfremmende karakter samt andre lignende opgaver.

Fondens rapporter

Vi udgiver rapporter, der er til fri afbenyttelse, og kan frit downloades her på siden.